Najbliższe kursy weekendowe z teorii
14-16 kwietnia 2023 
5 – 7 maja 2023
19 – 21 maja 2023
następne terminy ustalane będą na bieżąco, po zebraniu chętnych na dany weekend
do góry